2020ko otsailaren 27an Udalbatza osoak, legeak ezartzen duen quorumarekin ondorengo erabakia hartu zuen:

Bizitegi-erabilerarako lursailetarako eraikuntza ordenantzari hasierako onespena ematea.

Araudiaren testu osoa hemen