Aurrekoak

Indarrean dauden kontratazio prozesuak

Mota Izena Proposamenak aurkezteko data

Itxita dauden kontratazio prozesuak

Esleitutakoak

Mota Izena Proposamenak aurkezteko data
Obra Zapatari, Martin Aranburu eta Garmendia Otaola kaleak berrurbanizatzeko obrak 2018-01-31
Hornidura Obretako Dumperraren hornidura 2017-11-15
Zerbitzu Beasaingo udalerriko hiri antolamendurako plan orokorra idazteko zerbitzua emateko kontratua 2017-09-29
Zerbitzu Beasainen hizkun­tza gaitasun nahikorik ez duten haur hezkun­tzako eta lehen hezkun­tzako haurrei hizkun­tza errefor­tzua emateko zerbi­tzua kontrata­tzea. 2017-05-19
Zerbitzu Baldintza plegu administratiboa prozedura irekiaren bidez, ondorengoa kontratatzeko: herritar guztientzat bideratutako sentsibilizazio programa, adimen desgaitasuna duten pertsonei garatze, formazio eta partehartze aukera emateko, komunitario eta ageri to 2017-05-17
Obra Kale asfaltaketa lanak kontratatzea 2017-05-02
Obra “Loinatz futbol zelaiko zoladura soropil artifizialagatik aldatzea, drainadura eta erregadiatzeko sistema berritzea eta tribunaren atzealdeko gunean ekintzan” burutzeko obrak kontratatzea 2017-05-02
Obra Zazpiturrieta kalea berurbanizatzeko obrak kontratatzea 2017-05-02
Zerbitzu "Beasain Indarberritu" proiektua idaztea 2017-04-12
Zerbitzu Beasaingo udalerrian gizarte eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua 2017-03-27
Zerbitzu Beasainen euskara hizkuntza errefortzua behar duten haurrentzako zerbitzua 2016-11-10
Hornidura Antzi­zar Kiroldegian igerilekuetako uraren berriztapeneko energiaren berreskura­tzailearen hornidura, instalakun­tza eta mar­txan ipin­tzea prozedura ireki bidez kontrata­tzeko administrazio baldin­tza zeha­tzen pleguak 2016-10-19
Obra Ezkiaga auzoko frontoian igogailu publikoa jar­tzeko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa 2016-08-30
Obra Nekolalde kalea berriro urbaniza­tzeko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa 2016-08-30
Obra Zazpiturrieta, 4. arean igogailua eta urbanizazio osagarria egiteko lanak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa egitea, baldin­tza plegu administratiboa onartuz 2016-08-16
Zerbitzu Beasaingo Udalaren eta bere organismo autonomoen aseguru pribatuak kontrata­tzeko deialdia egitea eta lehiaketa arautuko duten baldin­tza administratibo eta teknikoak 2016-07-19
Obra Kale asfaltatze lanak prozedura irekiaren bitartez kontratatzeko deialdi publikoa 2016-06-27
Zerbitzu Beasaingo udal eraikinak eta lokalak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko lehiaketa 2016-06-13
Zerbitzu Mendekotasuna duten adineko pertsonentzako Beasaingo Loinatz eguneko zentroaren erabilera eta kudeaketa eta Beasaingo udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzuen kontratazioa 2016-05-25
Zerbitzu Deialdi publikoa egitea eta baldin­tza plegua onar­tzea, Igar­tzako mul­tzo monumentalaren kudeaketa eta ustiaketa kontrata­tzeko 2016-03-07
Zerbitzu Prozedura irekiaren bitartez, Administrazio-baldintzen agiria, hirigintza arloan laguntza teknikoa kontratatzea 2016-01-29

Hutsik geratu direnak

Mota Izena Proposamenak aurkezteko data
Zerbitzu Beasaingo udalerriko hiri antolamendurako plan orokorra idazteko zerbitzua emateko kontratua 2017-04-07
Obra Zazpiturrieta Kalea berriro urbaniza­tzeko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa 2017-04-03
Zerbitzu Beasainen hizkun­tza errefor­tzua behar duten haurren­tzako zerbi­tzua kontrata­tzeko deialdia 2016-09-05
- Beasain Lantzen, S.A.ren jabetzakoa den eta Itolako industrialdean dagoen (6. sektorea) eta 295,90 m² dituen B-6 pabiloia besteren tzea, horretako baldintza plegua onartuz 2016-05-18
Zerbitzu Beasaingo Udalaren eta bere organismo autonomoen aseguru pribatuak kontrata­tzeko deialdia egitea eta lehiaketa arautuko duten baldin­tza administratibo eta teknikoak 2016-02-01