2019-2023 Ekintza Plana

Diagnostikotik eta parte hartu duten pertsonek eta erakundeek proposatutako ideietatik abiatuta, 2019-2022 Ekintza Plana zehaztu da, Beasainen bizitza pertsonal, familiar eta profesionalaren kontziliazio erantzunkidea sustatzeko.

Ardatzak

Ekintza-ildoak

1.- KOORDINAZIOA ETA UDAL DINAMIKAK

Beasaingo udalerriko kontziliazio erantzunkidea bultzatzeko ekimenak asmatu eta hausnarketa finkatu

1.1. Ekintza-ildoa: Esparru guztiak inplikatzen dituen Talde bultzatzailea sortzea: herritarrak, enpresak, hezkuntza komunitatea-Guraso Elkartea, administrazioa, garapen agentziak, emakumeen elkarteak….

2.- ALDAKETARAKO SENTSIBILIZAZIOA

Erronka: Kontziazio erantzunkidea sustatzeko sentsibilizazio ekimenak garatu

2.1 Ekintza-ildoa: Herritarrei zuzenduriko berdintasun eta kontziliazio erantzunkide sentsibilizazio eta prestakuntza ekimenak sustatzea

2.2 Ekintza-ildoa: Eskola komunitateko gurasoei zuzenduriko berdintasun eta kontziliazio erantzunkide sentsibilizazio ekimenak sustatu

2.3 Ekintza-ildoa: Hezkuntza komunitateko haur eta nerabeei zuzenduriko hezkidetza eta kontziliazio erantzunkiderako sentsibilizazio jardueren sorreran laguntza eskaini. Ekintza ildo honetan harremana Eusko Jaurlaritza/Hezkuntza eta Beasaineko Hezkuntza zentroen artean izango da.

3.- KONTZILIAZIO POLITIKEN SUSTAPENA

Erronka: Udalerriko eragile desberdinei berdintasun eta kontziliazio erantzunkidea sustatzeko neurriek martxan jartzean lagundu eta beste eragileekin elkarrekintza sustatu ekintza koordinatuak garatzeko

3.1 Ekintza-ildoa: Udalerriko enpresa eta saltokiei aholkularitza eskaintzea kontziliazio erantzunkide neurrien ezarpen/hobekuntzarako, gizonek kontziliazio neurriak erabil ditzatela bultzatuz

3.2 Ekintza-ildoa: Berdintasun eta kontziliazio erantzunkide gaietan Beasaingo/eskualdeko enpresetan jardunbide egokiak identifikatzea

3.3. Ekintza-ildoa: Hezkuntza esparruan/adin txikikoentzat jarduera koordinatuak antolatzea (eskola ibilbideak, eskolaz kanpoko jardueren koordinazioa…)

3.4. Ekintza-ildoa. Zerbitzu publikoen eta aisia, kirol, kultura eta abarreko jarduerak hobetzeko premia zehatzak identifikatu (ordutegien moldaketa, estaldura, malgutasuna

3.5. Ekintza-ildoa. HIBRIDAZIOA: zerbitzu publikoak-enpresak: zaintzarako hitzarmenak. Helburua: Udalerriko zerbitzu publikoen eta enpresen arteko hitzarmenak, adingabeen eta adinekoen zaintzaren errealitatera moldatutako zerbitzuak eskaini.

3.6. Ekintza-ildoa. HIBRIDAZIOA: Enpresa eta hezkuntza komunitatea elkarrekin lotzen dituzten eta enpresetan zein lan-merkatuan berdintasuna eta kontziliazioa sustatzen duten ekimenak praktikan jartzea sustatu.

3.7. Ekintza-ildoa. Ordutegiak (hezkuntzakoak, lanekoak,…) merkataritza-sektorearekin koordinatu. Helburua: Beasaingo auzokideen kontziliazio erantzunkidea lagundu eta tokiko merkataritza mantendu.

3.8. Ekintza-ildoa. Denbora-bankua eta belaunaldi arteko ekimenen koordinazioa. Helburua: Pertsonarengandik pertsonarenganako koordinazio/hartu-eman ekimenak garatu eta, bereziki, belaunaldi arteko neurriak/ekimenak sortu Beasaingo pertsona nagusi eta adingabeen artean.

4.- KOMUNIKAZIOA ETA ELKARLANAK

Erronka: Berdintasuna eta kontziliazio erantzunkideari buruz udalerrian garatzen diren ikaskuntzak eta esperientziak ikusgai bihurtu eta hedatu

4.1. Ekintza-ildoa. Kontziliazio erantzunkideari buruzko materialak eta tresnak egin eta horiek hedatzeko eta informazioa emateko gunea sortu.

4.2. Ekintza-ildoa: Kontziliazio erantzunkideari buruz urtean edo bi urtean behin egiteko ekitaldiaren antolaketan parte hartu.

4.3. Ekintza-ildoa: (GFA-rekin elkarlanean) Gipuzkoan kontziliazio erantzunkidearekin konprometituta dauden udalerri-sarearen eraikuntzan parte hartu.

 

5.- JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

Erronka: Udalerrian ekimenak izandako ikaskuntzak eta ondorioak identifikatu

5.1. Ekintza-ildoa: Ekimenen jarraipena eta ondorioen ebaluazioa egin, esperientzietatik ikaskuntzak ateratzeko asmoarekin.

 

2019ko Ekintzak

2019-2022 aldirako Ekintza Planak ondorengo ekintzak egitea aurreikusten du 2019ko irailetik abendura:

  • Esperientziaren Talde Eragilearen osaketa eta abiaraztea udalerrian; laguntza teknikoak laguntza emango du deialdietan, saioen dinamizazioan, aktak egiten, etab.
  • Kontziliazio erantzunkideari buruzko sentsibilizazio saioak gurasoei, Guraso Elkarteei eta Hezkuntza-komunitateari zuzendutakoak; sentsibilizazio materialak aurkezteko eta gurasoekin kontziliazio erantzunkidea lantzeko saioak antolatzeko lehenengo bilera batean parte hartzeko deialdia egin die Hezi2de aholkularitzak Lehen Hezkuntza duten Beasaingo hezkuntza zentroei (Andramendi, La Salle, Murumendi, Alkartasuna).
  • Erantzunkide jardunaldia/Tailerra interesa duten udalerriko enpresen eta Erantzunkide sareko enpresen artean, kontziliazio erantzunkideari buruzko ezagutza eta jardunbide egokiak partekatzeko asmoarekin.
  • Ekintza Planaren sozializazioa laguntzea, datorren azaroaren 21ean Beasainen egingo den jardunaldian gauzatuko dena.