Beasaingo Udaleko Trafiko eta Aparkamendu Ordenantzaren aldaketari hasierako onespena eman dio Udalbatza Osoak. Horren ondorioz, informazio publikoan jartzen da 30 eguneko epean, murtziloak eta iradokizunak aurkezteko. Epe horretan ez bada alegaziorik aurkezten, behin-betikotzat onartua geldituko da.

pdf Iragarkia (71 KB)

pdf Araudia (1.68 MB)